Tong Bei Quan Class 6

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy And Cookies.
I Accept

Tong Bei Quan Class 6

Through The Back Fist | 少林通背拳

Code: TBQSYM06

Part One: Warm Up
Part Two: Foundation

Kicks:

 1. Forward Kick – Zheng Ti Tui
 2. Inside Kick – Li He Tui
 3. Outside Kick – Wai Bai Tui
 4. Side Kick – Ce Ti Tui

Part Three: Form / Tao Lu

Tong Bei Quan 2/2

Learn the Accuracy of the form

 1. Two Flick kick with punch – 2 Cai Jiao Chong Quan 
 2. Bridge stance with double punch diagonally – Gong Bu Xie Shuang Chong Quan
 3. Rest stance and horse stance and block up and attack – Xie Bu Ma Bu Jia Da
 4. Empty stance with palm crossing push forward –  Huan Bu Xu Bu Jiao Cha Zhang
 5. Hook leg and bridge stance and palm clapping – Gou Tui Shuang Feng Guan Er + Gong Bu Ji Zhang
 6. Empty stance and tiger claw hand – Xu Bu Hu Zhao
 7. Tornado kick – Xuan Feng Jiao
 8. Horse stance and block up and attack – Ma Bu Jia Da
 9. Finish – Shou Shi

Part Four: Warm down

Meditation X 1 minute

 • Level: Intermediate

 • Practice: Kung Fu

 • Teacher: Shi Yan Ming

 • Focus: Tong Bei Quan

 • Duration: 53:30

Go to Top