Xiao Hong Quan Class 09

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy And Cookies.
I Accept

Xiao Hong Quan Class 9

Code: XHQSYM09

Part One – Warm up

Part Two – Stretch

Part Three – Kicks

1. Front Kick – Front Kick
2. Inside Kick – Li He Tui
3. Outside Kick – Wai Bai Tui
4. Side Kick – Ce Ti Tui

Part Four – Foundation / Basic

1. Wai Bai Tui Pai Jiao + Wu Long Pan Da

Part Five – Form / Tao Lu

Xiao Hong Quan – Little flood fist

1. Practice preface 1 – 8
2. Li He Tui Zhuan Ti
3. Zheng Jiao Chong Quan
4. Zhuan Ti leg sweep
5. Tan Tui Gong Bu Jia Da
6. Gong Bu Tui Zhang

Part Six – Strength & Power

1. Knees on floor stretch
2. Fist Push ups X 10

  • Level: Intermediate

  • Practice: Kung Fu

  • Teacher: Shi Yan Ming

  • Focus: Xiao Hong Quan

  • Duration: 58:43

Title

Go to Top