Lian Huan Quan Class 8

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy And Cookies.
I Accept

Lian Huan Quan Class 8
Code: LHQSYM08

Kicks

 1. Front Kick
 2. Inside Kick
 3. Outside Kick
 4. Side Kick

Foundation / Basic

 1. Diagonal Kick With Block and Forward Push – Xie Pai Jiao + Gong Bu Jia Da
 2. Thunder foot + Bridge Stance with Double Push + Bridge Stance with elbow push – Zhen Jiao Gong Double Push + Gong Bu Ding Zhou

Form / Tao Lu
Form – Lian Huan Quan – Linking Fist

 1. Practice parts 1 – 7
 2. Bridge with double punch – Gong Bu Shaung Chong Quan

Strength & Flexibility
Legs stretch

 • Level: Beginner

 • Practice: Kung Fu

 • Teacher: Shi Yan Ming

 • Focus: Lian Huan Quan

 • Duration: 51:40

Title

Go to Top